About SKA

skaThe Slovak Chamber of English Teachers/Slovenská komora angličtinárov (ska) is an independent, volunteer, non-profit professional association for teachers of English as a foreign language and other ELT professionals working in Slovakia.

SKA currently has over 280 members, including teachers, teacher trainers, university students and instructors, directors of study, school owners, publishers’ reps, writers, editors, researchers and consultants. Anybody who is involved in English teaching in Slovakia can join SKA.

How does SKA work?

SKA was established in 2013. It is currently administered by the 5-member Executive Committee which was elected to 3-year terms in February 2014. Any active member of SKA can stand for election to the EC. The EC also consults an Advisory Board, four leading ELT professionals in Slovakia. All Executive Committee and Advisory Board members are unpaid volunteers.

What are SKA’s goals?

 • to encourage excellence in the teaching of English in Slovakia
 • to encourage cooperation among ELT professionals in both the private and public sectors
 • to provide a forum for members to network, share and exchange ideas with colleagues from Slovakia and abroad
 • to organize and facilitate professional, quality ELT conferences, workshops, seminars and events for and by our members
 • to produce a newsletter to inform the ELT community in Slovakia of events and issues relevant to it.

  Join SCET todaySlovenská komora angličtinárov/The Slovak Chamber of English Teachers (SKA) je nezávislá, dobrovoľnícka, nezisková profesijná asociácia. Združuje učiteľov a učiteľky vyučujúcich angličtinu ako cudzí jazyk, a tiež odborníkov pracujúcich v oblasti ELT na Slovensku.

V súčasnosti má SKA okolo 280 členov, vrátane študentov, učiteľov, lektorov, školiteľov, vysokoškolských pedagógov, organizátorov výučby,  majiteľov škôl, zástupcov vydavateľstiev, spisovateľov, editorov, výskumných pracovníkov a špecialistov. Členom asociácie sa môže stať každý, kto je zapojený do výučby anglického jazyka na Slovensku.

 Aké sú naše ciele?

 • prispievať k skvalitneniu výučby anglického jazyka na Slovensku
 • podporovať spoluprácu medzi odborníkmi v ELT oblasti vo verejnom aj súkromnom sektore
 • poskytnúť členom priestor na zdieľanie a vymieňanie informácií s kolegami zo Slovenska aj zo zahraničia
 • organizovať a zabezpečovať kvalitné odborné konferencie, workshopy, semináre a iné podujatia s ELT tematikou pre našich členov, a v spolupráci s niektorými z nich
 • vydávať newsletter informujúci o témach a udalostiach, ktoré sú pre slovenskú ELT komunitu zaujímavé.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.