SKA Fall Workshop with Lýdia Machová: Ten ideas to facilitate our students’ autonomy (and how we can benefit, too)

When: 2.30-4pm, Friday, 14 November1979328_10203530416651510_1016119631_o
Where: Filozoficka fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, rm 104

Fee: 2 EUR
Coffee, tea, mineral water and cookies included
Registration required! http://goo.gl/forms/2It5zKhGu7  (space limited)

Hosts: Lynda Steyne & Lucia Otrisalova
4-5pm – discussion of the Chamber’s upcoming activities and projects

Bring your tablet , smartphone or laptop if you have one!

  • Part One: We’ll cover practical methods we can apply in our lessons to support our students’ autonomous learning. Our students can help prepare materials for our lessons, and participate in assessing themselves and their classmates. With very simple adjustments to our lesson plan, we can be fairer teachers and improve our relationships with the students at the same time.
  • Part Two: We’ll cover numerous ideas on how our students can actively and systematically work on their listening, reading, writing and speaking skills on their own. We’ll also look at how they can expand their vocabulary on an intermediate+ level using a combination of older methods and modern tech. These are also applicable for ourselves to challenge our own English language level.

Lýdia is a freelance interpreter and PhD student of Translation studies at Comenius University in Bratislava. She teaches lessons of consecutive and simultaneous interpreting as well as advanced English. She has several years of experience teaching in language schools and as a private tutor. Her greatest drive in both life and work is the belief in autonomous learning. That is also what has helped her master several foreign languages and keeps her motivated to continue learning.

Desať nápadov, ako viesť študentov k autonómii v učení sa angličtiny (a čo z toho môžeme sami získať)

  • Prvá časť: Pozrieme sa na praktické metódy na podporu autonómneho učenia sa študentov, ktoré sa dajú priamo uplatniť na hodinách. Študenti nám môžu pomôcť pripravovať materiály na hodiny a môžu sa podielať na svojom vlastnom hodnotení či hodnotení spolužiakov. Pri malej úprave postupu na hodine sa môžeme stať spravodlivejšími učiteľmi a zároveň tým zlepšiť vzťah so študentmi.
  • Druhá časť: Predstavíme si celú paletu tipov, ako môžu naši študenti samostatne systematicky pracovať na svojich schopnostiach počúvať, čítať, písať aj rozprávať v angličtine. Tiež si povieme, ako sa dá rozvíjať slovná zásoba na úrovni pokročilý a vyššie, a to kombináciou starých známych metód a novodobej techniky. Tieto rady môžeme navyše využiť aj sami na zlepšenie vlastnej úrovne angličtiny.
This entry was posted in SKA Teacher Development and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.