The Chamber on Slovak Radio

In early January, Slovak radio broadcast interviews done with some of us (Klaudia Bednarova, Martina Bednarikova and Anna Pribisova) during the Bratislava TeaChamber in December. It went well 🙂

02.1.2013 15:50 pridal: Martina Karmanová

Učitelia angličtiny

Učitelia angličtiny na stredných a základných školách sa rozhodli držať viac spolu, navzájom sa vzdelávať a odovzdávať si svoje skúsenosti. Viac ako dvesto učiteľov z celého Slovenska založilo prednedávnom komoru učiteľov anglického jazyka. Na ich prvom neformálnom stretnutí, ktoré sa konalo v Bratislave sa redaktorka Martina Karmanová rozprávala s jednou zo zakladajúcich členov a zároveň majiteľkou jazykovej školy Klaudiou Bednárovou.
—————————–
Pokiaľ sa aj vy chcete stať členom Slovenskej komory učiteľov anglického jazyka sledujte najznámejšiu sociálnu sieť. Organizácia však bude mať čoskoro aj webovú stránku.

02.1.2013 15:50 submitted by: Martina Karmanová

Teachers of English

Teachers of English from secondary and primary schools have decided to join together, learn from each other and share their expertise. More than 200 teachers from across Slovakia recently established the Slovak Chamber of English Teachers. At their first informal gathering, eporter Martina Karmanová spoke to one of the founding members, Klaudia Bednárova who also runs a language school.
—————————–
If you would like to become a member of the Slovak Chamber of English Teachers, find them on Facebook. A website is also in the works.

This entry was posted in History, Klaudia Bednarova, Main, Martina Bednarikova, Teacher Training and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.