Welcome!

received_258670531451329

Welcome to the archived version of our website. For the latest updates please continue to our new website.

The Slovak Chamber of English Language Teachers (SCELT  -pronounced: skɛlt)/Slovenská komora učiteľov angličtiny (Skaj – pronounced: skaɪ) is an independent, volunteer, non-profit professional association for teachers of English as a foreign language and other ELT professionals working in Slovakia.

SCELT currently has about 200 members, including teachers, teacher trainers, university students and instructors, directors of study, school owners, publishers’ reps, writers, editors, researchers and consultants. Anybody who is involved in English teaching in Slovakia can join SCELT.

How does SCELT work?

SCELT was established in December 2013. It is currently administered by an unpaid, volunteer Executive Committee (EC) of two. Any active member of SCELT can stand for election to the EC. The EC looks for members who are willing to help out and focuses on developing future leaders and facilitators for both the Chamber and ELT in Slovakia. It also consults leading ELT professionals for advice, wisdom, and insight.

What are SCELT’s goals?

 • to encourage excellence in the teaching of English in Slovakia
 • to encourage cooperation among ELT professionals in both the private and public sectors
 • to provide a forum for members to network, share and exchange ideas with colleagues from Slovakia and abroad
 • to organize and facilitate professional, quality ELT conferences, workshops, seminars and events for and by our members
 • to produce a newsletter to inform the ELT community in Slovakia of events and issues relevant to it.

  Join SCET todaySlovenská komora učiteľov angličtiny (Skaj)/The Slovak Chamber of English Language Teachers (SCELT) je nezávislá, dobrovoľnícka, nezisková profesijná asociácia. Združuje učiteľov a učiteľky vyučujúcich angličtinu ako cudzí jazyk, a tiež odborníkov pracujúcich v oblasti ELT na Slovensku.

V súčasnosti má Skaj okolo 200 členov, vrátane študentov, učiteľov, lektorov, školiteľov, vysokoškolských pedagógov, organizátorov výučby,  majiteľov škôl, zástupcov vydavateľstiev, spisovateľov, editorov, výskumných pracovníkov a špecialistov. Členom asociácie sa môže stať každý, kto je zapojený do výučby anglického jazyka na Slovensku.

 Aké sú naše ciele?

 • prispievať k skvalitneniu výučby anglického jazyka na Slovensku
 • podporovať spoluprácu medzi odborníkmi v ELT oblasti vo verejnom aj súkromnom sektore
 • poskytnúť členom priestor na zdieľanie a vymieňanie informácií s kolegami zo Slovenska aj zo zahraničia
 • organizovať a zabezpečovať kvalitné odborné konferencie, workshopy, semináre a iné podujatia s ELT tematikou pre našich členov, a v spolupráci s niektorými z nich
 • vydávať newsletter informujúci o témach a udalostiach, ktoré sú pre slovenskú ELT komunitu zaujímavé.